Meditace mettá pro děti text


Než přečtěte dětem následující text, tak si prosím:

  • Projděte si pracovní list-srdíčkový labyrint. Děti se tak připraví na meditaci.
  • Sami se několikrát dlouze nadechněte a vydechněte. Napojte se na radost a lásku ve svém srdci a pak teprve začněte číst...

Pohodlně se uveleb, pokud chceš, tak zavři oči. Dlouze nosem nadechni a dlouze vydechni. Jako kdybys právě usínal/a, nech odejít všechno ze své hlavy-tvoje myšlenky, nápady, pocity všechno odplouvá a ty to dovolíš. Cítíš jen jak dýcháš. Stále jemně, dlouze. Chvilku počkám a ještě prozkoumej, zda nepotřebuješ udělat nějaký pohyb, uvolnit napětí, sevření...Ještě jednou se dlouze nadechni a tentokrát nech dech dojít až do svých prstů na noze a velmi pomalu teď vydechuj...Můžeš ještě zopakovat...S každým výdechem jsi klidnější a uvolněnější...

Nech nyní svůj dech, aby sám proudil volně a vydej se na návštěvu do svého srdce...už jsi v něm a cítíš silný pocit radosti a lásky, který zde sídlí a víří všude kolem. Nasměruj ten proud k sobě, vnímej, jak se rozlévá po tvém těle a říkej si: Ať jsem šťastný, ať jsem v bezpečí a zdravý. Ať jsem šťastný, ať jsem v bezpečí a zdravý.

Vrať se nyní do svého srdce a znovu se napoj na proud radosti a lásky v něm. Vzpomeň si na někoho, koho máš rád (máš ho namalovaného ve svém papírovém bludišti). Představ si ho a nasměruj na něj svoji radost a lásku. Říkej si: Ať jsi šťastný, ať jsi v bezpečí a zdravý. Ať jsi šťastný, ať jsi v bezpečí a zdravý.

Opět se vrať do svého srdce a znovu se napoj na proud radosti a lásky v něm. Vzpomeň si na někoho, koho nemáš rád, kdo ti třeba i ublížil (máš ho namalovaného ve svém papírovém bludišti). Představ si ho a nasměruj na něj svoji radost a lásku. Říkej si: Ať jsi šťastný, ať jsi v bezpečí a zdravý.

Ještě jednou se vrať do svého srdce a znovu se napoj na proud radosti a lásky v něm. Vzpomeň si na planetu Zemi a všechny bytosti, které zde společně žijí. (Máš je namalované ve svém papírovém bludišti). Představ si Zemi a všechny bytosti, nasměruj na ně svoji radost a lásku. Říkej si: Ať jste šťastní, ať jste v bezpečí a zdraví.

Přilož si teď ruce do oblasti svého srdce...cítíš to? Všechna láska, kterou jsi poslal/a se teď vrací k tobě. Cítíš svoji vlastní lásku, lásku od svých blízkých i těch ke kterým se ještě nenašel cestu. Cítíš lásku i od všech bytostí...Dovol svému srdci, aby ji všechnu přijalo...Nech si ji tam uloženou...kdykoliv budeš potřebovat, kdykoliv ti bude smutno, budeš se cítit nejistý, zrazený, nepochopený...vzpomeň si, na svoje srdce plné lásky a radosti...

Pauza...

Je čas se vrátit...pomalu si uvědom, že dýcháš...ještě jednou vědomě a dlouze nadechni a dlouze vydechni. Pak se rozhodni, že začneš hýbat svými prsty na nohách i rukách a pomalu rozhýbej celé tělo. Až budeš připravený/á otevři oči (pokud je máš zavřené).


Meditaci si také můžete poslechnout zde 


Otázky ke sdílení- delší

(Vyberte podle věku, schopností a zkušeností dětí)

Jaké to bylo cítit vířící radost a lásku ve svém srdci?

Měla nějakou barvu, tvar, zvuk nebo chuť?

Jak se ti podařilo představit někoho koho máš rád, planetu Zemi a všechny bytosti-pomohl ti tvůj papírový labyrint?

Jak jsi se cítil, když jsi jim posílal/a lásku? Měla také nějaký tvar, barvu, zvuk, nebo chuť?

Jak všichni ti, kterým jsi lásku poslal/a reagovali? Co sisi na nich všiml/a?

Jaké bylo posílat lásku tomu, koho moc rád nemáš, kdo ti třeba ublížil? Čeho při tom všiml/a? 

Jaké bylo cíti jejich lásku, kterou ti poslali zpět ve svém srdci?

Jak jsi se po dokončení meditace cítil ?


Otázky ke sdílení- krátká reflexe

Co jsem viděl/a?

Co jsem cítil/a?

Co jsem slyšel/a?

Čeho dalšího jsem si všiml/a, co jsem vníma/al, o čem jsem přemýšlel/a?