Skřítek Štěstík a jeho vánoční hra s dětmi v Šeberově

13.12.2017

Tento týden vánoční hra skřítka Štěstíka v akci na lekcích...Příběh ke hře jsem jen upravila na naše celoroční téma o víle Mandalce a kouzelníkovi Šedivousovi.

Chcete si také zahrát?